The 16th Conference on Research and Development in Power Engineering
28 November – 1 December 2023, Warsaw, Poland

Organizing Committee

Conference Chairman
    Wojciech Bujalski
Members:
    Krzysztof Badyda
    Sławomir Bielecki
    Janusz Buchoski
    Jadwiga Chiberska
    Kamil Futyma
    Andrzej Grzebielec
    Karolina Jazowska
    Jerzy Kuta
    Rafał Laskowski
    Grzegorz Niewiński
    Elżbieta Pobóg-Pągowska
    Ewa Stefaniak
    Arkadiusz Szczęśniak
    Marcin Wołowicz

Organizers

ITC IBS PAN KPE

Doskonała nauka II / Excellent Science II

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu Doskonała nauka II, numer umowy KONF/SP/0419/2023/01

Project co-financed from the State budget allocated by the Minister of Education and Science under the Programme Excellent Science II, grant agreement no. KONF/SP/0419/2023/01

Doskonała nauka II Rzeczpospolita Polska