The 16th Conference on Research and Development in Power Engineering
28 November – 1 December 2023, Warsaw, Poland

Venue

NOVOTEL WARSZAWA CENTRUM
ul. Marszałkowska 94/98
Warsaw, Poland

https://novotel-warszawa-centrum.hotel-ds.com/en/#main

Discover Warsaw: https://warsawtour.pl/en/main-page/

Organizers

ITC IBS PAN KPE

Doskonała nauka II / Excellent Science II

Projekt dofinansowany ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Edukacji i Nauki w ramach Programu Doskonała nauka II, numer umowy KONF/SP/0419/2023/01

Project co-financed from the State budget allocated by the Minister of Education and Science under the Programme Excellent Science II, grant agreement no. KONF/SP/0419/2023/01

Doskonała nauka II Rzeczpospolita Polska